Keihin 31CR-2 Yamaha TT600 K/L/N/S 1983-86

Keihin 31CR-2 Yamaha TT600 K/L/N/S 1983-86

£694.00 £694.00

Brand: KEIHIN

Code: K016.3210a

ID: 4268

Yamaha Motorcycle Carburettor