Keihin 33CR-2 Yamaha TT600 K/L/N/S 1983-86

Keihin 33CR-2 Yamaha TT600 K/L/N/S 1983-86

£833.28 £694.40

Brand: KEIHIN

Code: K016.3234a

ID: 4274

Yamaha Motorcycle Carburettor