Keihin 35FCR-H-2 Yamaha SRX600 DUAL 1988-97

Keihin 35FCR-H-2 Yamaha SRX600 DUAL 1988-97

£928.80 £774.70

Brand: KEIHIN

Code: K016.700

ID: 4012

Yamaha Motorcycle Carburettor