Keihin 39FCR-H-2 Yamaha SRX600 DUAL 1986-1997

Keihin 39FCR-H-2 Yamaha SRX600 DUAL 1986-1997

£1316.00 £1316.00

Brand: KEIHIN

Code: K016.652

ID: 3978

Yamaha Motorcycle Carburettor