Keihin 41FCR-2 Basic Kit Yamaha TRX850 All 1996-2000

Keihin 41FCR-2 Basic Kit Yamaha TRX850 All 1996-2000

£1463.00 £1463.00

Brand: KEIHIN

Code: K016.671

ID: 3987

Yamaha Motorcycle Carburettor